Prelegenci

Profesor dr hab. nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2003 roku wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 2001-2006 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, filmem awangardowym, teorią sztuki, kulturą alternatywną, jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Uprawia również krytykę sztuki. W latach 1990-2001 kurator filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, autor wielu międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych. Kurator Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej Mediations, Poznań 2010. Dyrektor artystyczny projektu Art@Science Meeting, Gdańsk 2011-2016.

Opublikował m.in. książki: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010; Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001 (wydanie 2: 2002); Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999 (wydanie 2: Kraków 2002); Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998; Awangarda. Rozważania teoretyczne, Łódź 1997; Film – sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź-Warszawa 1990.

PhD. Professor at Lodz University, Poland, Head of Department of Media and Audiovisual Culture. Professor in Academy of Fine Arts in Lodz.

In 1990-2001 Chief Curator of Film, Video and Multimedia Arts in the Centre for Contemporary Art in Warsaw. Curated numerous international art exhibitions. Curator of the International Biennale of Contemporary Art in Poznan 2010. Artistic Director of the project Art@Science Meting, Centre for Contemporary Arts, Gdansk 2011-2016.

He publishes widely about media- and new media arts, avant-garde, cyberculture, theory of media and communication, information and network society. Some of his book publications include: Interactive Art. From Artwork-Instrument to Interactive Spectacle, 2010; Information Society. Cyberculture. Multimedia Arts, 2001 (Second Edition 2002); Film – Video – Multimedia. Art of the Moving Picture in the Era of Electronics, 1999 (Second Edition 2002); Images at Large. Studies on the History of Media Art in Poland, 1998; Avant-Garde. Theoretical Study, 1997; Film – Art of the Great Avant-Garde, 1990.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.