Prelegenci

Prowadzeniem działań marketingowych w Internecie zajmuje się od 1996 roku. Główny udziałowiec i Prezes Zarządu agencji interaktywnej Digital One, w której odpowiedzialny jest przede wszystkim za kluczowe decyzje i właściwy kierunek rozwoju firmy.

W polskiej branży interaktywnej znany jest ze swojego wizjonerskiego i strategicznego podejścia do nowych mediów, charakteryzują go również odważne koncepcje, doskonałe wyczucie rynku oraz trendów. Jego doświadczenia w dużej mierze obejmują działalność edukacyjną i wykłady podczas specjalistycznych konferencji branżowych oraz publikacje na łamach prasy fachowej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.
Członek / założyciel fundacji MediaKlaster. Arbiter w Komisji Etyki Reklamy. W latach 2003 – 2006 był Prezesem Zarządu Interactive Advertising Bureau Polska, obecnie kieruje pracami grupy roboczej agencje interaktywne. Ukończył Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim. Jego pasją, poza pracą zawodową, jest literatura fantastyczna i sport, przede wszystkim narciarstwo.

He’s conducting the marketing acivities In the Internet from 1996. Olgierd is the main shareholder and the CEO of the interactive agency Digital One, in which he’s responsible mostly for the key decisions and the proper direction of the company’s development. In the polish interactive trade, he’s know for the visionary and strategic approach to the New Media. He’s characterized by the brave conceptions and brilliant market feeling, and also trends. He is experienced in the education activity and lectures during the conferences, as also in the publishing in the professional magazines.

Olgierd is the member of the Marketing Communication Association SAR. He is also the founder of the Media Klaster Foundation, judge in the Ethic Advertising Commission. In 2003 – 2006 he was the CEO of the Interactive Advertising Bureau Poland. Now, he leads the activities of the interactive agencies group. He studies the Marketing and Management at the University in Lodz. His passion, apart from work, is science – fiction literature, sport and skiing.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.