Prelegenci

Aleksander Szafaryn jest twórcą i promotorem autorskich projektów konsultingowych oraz rozwiązań help deskowych. Jest również audytorem i managerem projektów Visual Identity/IT Consulting.
W trakcie swojej kariery zawodowej pracował i realizował projekty
dla takich marek jak: Unilever, Bonnier Bussiness, Aprilia, Lionbridge, Colliers International. W Gemius SA odpowiada za koordynowanie i wdrażanie innowacyjnych działań marketingowych, wszechstronną promocję i prezentację badania gemiusStream. Zajmuje się też inicjowaniem oraz przeprowadzaniem akcji szkoleniowych oraz analiz rynkowych.

Aleksander Szafaryn is a creator and the promoter of the consulting projects and the help desk solutions. He is the auditor and the manager of the Visual Identity / IT Consulting projects. During his career he worked and realized the projects for such brands as: Unilever, Bonnier Bussiness, Aprilia, Lionbridge, Colliers I nternational. In Gemius SA he is responsible for the coordination and putting into practive the innovative marketing solutions, broad promotion and the presentation of the gemiusStram research. He is responsible for the initiate the training actions and the market analysis.

Dziękujemy,
Twoj email został dodany.